اکستن اکسپو
اکستن اکسپو

ویژگی پلن‌های عضویت

پایه

پلن رایگان
رایگان 90 روز
 • مدت زمان: 90 روز
 • صفحه پروفایل پایه
 • دسترسی به اطلاعات تماس
 • امکان ثبت سه محصول
 • ثبت آگهی در اینستاگرام
 • ثبت آگهی در فیسبوک
 • پروفایل اختصاصی به زبان دوم
 • معرفی محصول به زبان دوم
رایگان

ویژه

پلن ویژه
999،000 تومان 180 روز
 • مدت زمان: 180روز
 • صفحه پروفایل پایه
 • دسترسی به اطلاعات تماس
 • امکان ثبت شش محصول
 • ثبت آگهی در اینستاگرام
 • ثبت آگهی در فیسبوک
 • پروفایل اختصاصی به زبان دوم
 • معرفی محصول به زبان دوم
ویژه

زمرد

پلن زمرد
1،770،000 تومان 360 روز
 • مدت زمان: 360روز
 • صفحه پروفایل پایه
 • دسترسی به اطلاعات تماس
 • امکان ثبت نامحدود محصولات
 • ثبت آگهی در اینستاگرام
 • ثبت آگهی در فیسبوک
 • پروفایل اختصاصی به زبان دوم
 • معرفی محصول به زبان دوم
زمرد

انتخاب و فعالسازی پلن‌ عضویت

جهت فعالسازی پلن عضویت دلخواه، روی آن کلیک نمایید.

پایه (رایگان)

رایگان 90 روز
90 روز مشاهده اطلاعات تماس امکان ثبت سه محصول
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 3 آگهی

ویژه

999,000تومان 180 روز
180 روز مشاهده اطلاعات تماس امکان ثبت شش محصول + صفحه پروفایل + ثبت آگهی در اینستاگرام
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 6 آگهی

زمرد

1,770,000تومان 360 روز
360 روز مشاهده اطلاعات تماس امکان ثبت بینهایت محصول + صفحه پروفایل + ثبت آگهی در اینستاگرام و فیسبوک + پروفایل اختصاصی به زبان دوم + ثبت آگهی محصول به زبان دوم
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود