اکستن اکسپو

مقررات و ضوابط واردات - اکستن اکسپو

اکستن اکسپو

موارد معاف از سهمیه واردات سال 1403

براساس اعلام سامانه جامع تجارت، مواردی که از سهمیه‌بندی واردات معاف هستند به شرط زیر می‌باشند: حالت ثبت سفارش واردات بدون سابقه تا سقف پانصد هزار دلار محل تأمین ارز (( صادرات خود)) غیر از سهمیه‌های CKD و CBU محل تأمین ارز ((صادرات دیگران)) صرفا برای پرونده‌های ماشین‌آلات استفاده از محل تأمین ارز ((تهاتر)) غیر […]

سامانه جامع تجارت

افزودن یک ردیف تعرفه به لیست تعرفه های مجاز هیات امناء

با توجه به اعلان سازمان غذا و دارو تعرفه شماره 30024100 (واکسن پنوموسیل تزریقی پرنترال) به لیست تعرفه های مجاز جهت واردات توسط هیات امناء در سامانه جامع تجارت اضافه گردید. فایل PDF‌ دستور فوق به پیوست قابل مشاهده است. هیات امنا

حذف شرط بررسی محل کسب در مراحل صدور کارت بازرگانی

بر اساس مصوبه شماره 195688/ت61967هـ مورخ 1402/10/25 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست ) اصلاح ماده (10) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شرط بررسی محل کسب در مراحل صدور کارت بازرگانی حذف شده است و دیگر نیازی به ارائه محل فعالیت برای دریافت کارت بازرگانی نیست. به نظر می‌رسد رویکرد دولت در سال […]