اکستن اکسپو

مقررات و ضوابط صادرات - اکستن اکسپو

ممنوعیت صادرات اقلام یارانه‌ای

براساس اعلام معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۲۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ تصویر پیوست، صادرات کالاهای اساسی مشمول یارانه ( ارز حمایتی ۲۸۵۰۰تومان) باستناد مفاد (ب) ماده(۲۳) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، طبق جدول مشروحه ذیل، غیر مجاز اعلام می‌گردد. ممنوعیت صادرات اقلام یارانه ای اقلام یارانه ای

حذف شرط بررسی محل کسب در مراحل صدور کارت بازرگانی

بر اساس مصوبه شماره 195688/ت61967هـ مورخ 1402/10/25 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست ) اصلاح ماده (10) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شرط بررسی محل کسب در مراحل صدور کارت بازرگانی حذف شده است و دیگر نیازی به ارائه محل فعالیت برای دریافت کارت بازرگانی نیست. به نظر می‌رسد رویکرد دولت در سال […]