اکستن اکسپو

فوت و فن صادرات - اکستن اکسپو

روش‌های پرداخت در معاملات بین‌الملل

روش‌های پرداخت در تجارت بین‌الملل

از آنجاییکه هدف اصلی در تجارت کسب سود و منفعت است، یکی از مهم‌ترین موارد در معاملات بین‌المللی، روش‌های پرداخت موضوع قرارداد است. بدلیل همین اهمیت، تا امروز روش‌های متعددی برای پرداخت ابداع شده است. هر کدام از این روش‌ها تا حدودی ریسک‌های فروشنده و خریدار ار پوشش ‌می‌دهند.

بروکری صادرات

بروکری صادرات

بروکرها یا دلالان صادرات واسطه‌های تخصصی هستند که تجارت بین صادرکنندگان و واردکنندگان را در بازارهای بین‌المللی تسهیل می‌کنند. آن‌ها به عنوان پلی بین این دو طرف عمل می‌کنند و از تخص